Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuring is een woord die veel mensen Googelen die aan het bouwen of verbouwen zijn. Voor uw bouwkundige keuringen zit je hier goed op deze website.

Waarom een bouwkundige keuring?

Soorten Bouwkeuringen

meeloopkeuring

Een meeloopkeuring is een bouwtechnische keuring van de woning waarbij u met de inspecteur meeloopt.De bevindingen worden mondeling tijdens en na de keuring met u doorgenomen. De inspecteur bespreekt de geconstateerde gebreken met u, en geeft tevens een globale indicatie voor de uit te voeren onderhoudsmaatregelen en de hierbij behorende kosten. U ontvangt geen rapportage.

basiskeuring

In het rapport van de basiskeuring worden alle visueel waarneembare bouwdelen omschreven en de bouwkundige gebreken benoemd, en tevens een kwaliteitsbeoordeling van deze bouwdelen. Hersteladvies en de daarvoor geldende prijzen/kosten worden in de basisrapportage niet opgenomen

pluskeuring

In de rapportage van de pluskeuring worden de gebreken,de kwaliteitsbeoordeling en een hersteladvies gegeven en worden de herstel/onderhoudskosten berekend. Deze zijn gebaseerd op gemiddelde algemeen geaccepteerde, prijzen/kosten van materialen en arbeidsloon door professionele bedrijven. Met de pluskeuring heeft u een overzicht van de te maken kosten voor achterstallig onderhoud, waar u dan rekening mee kunt houden met betrekking tot het bepalen van de aankoop/verkoop prijs.

keuring voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Om een hypothecaire lening met NHG te verkrijgen moeten in het rapport globaal een overzicht van de bouwkundige gebreken en van de herstel/onderhoudskosten worden gegeven, direct en op termijn. De NHG-rapportage van Het Bouw-Inspectie-Huis voldoet aan de eisen die de verstrekker van de hypothecaire lening daar aan stelt. Voor voorwaarden/informatie over de Nationale Hypotheek Garantie, kunt u kijken op (www.NHG.nl)

NHG keuring uitgebreid met pluskeuring

Met deze gecombineerde rapportages heeft u en de verstrekker van de hypothecaire lening een veel beter overzicht over de staat van de woning, en de te verwachten onderhoud/herstelkosten.

Werkwijze tijdens de bouwkundige keuring

bouwkundige keuring Inspectie van het te keuren object ter plaatse neemt gemiddeld 2 uur in beslag. Het rapport uitwerken neemt ca. 2 uur in beslag, maar gebeurt op kantoor. De bouwkundige keuring is er op gericht visueel waarneembare bouwkundige gebreken te beoordelen. Deze beoordeling van alle essentiële punten gebeurt onder voorwaarde dat deze onder normale omstandigheden bereikbaar zijn. Inspectie van de kruipruimte wordt alleen uitgevoerd indien dit veilig mogelijk is. De kruipruimte moet bereikbaar zijn door middel van een goed toegankelijk kruipluik, en een minimale hoogte van ca. 60 cm.onder de vloer is noodzakelijk, tevens dient de kruipruimte droog te zijn. De inspecteur heeft een ladder met een werkhoogte die maximaal twee bouwlagen (max 6 meter ) overbrugt. Wanneer daken, goten en dakkapellen zich hoger bevinden worden deze uit het raam of dakkapel geïnspecteerd. Als er anderzijds veilig klimmateriaal aanwezig is wordt daar met toestemming van de eigenaar gebruik van gemaakt om te inspecteren. Bij het controleren van de elektrische bedrading demonteren wij maximaal twee wandcontactdozen per bouwlaag. Sanitair wordt alleen gecontroleerd op juiste werking voor zo ver dat mogelijk is.

Aanwezig zijn van de opdrachtgever

Zelf aanwezig zijn tijdens de bouwkundige keuring is aan te bevelen. Door de mondelinge toelichting van de inspecteur wordt u al direct een stuk wijzer, en het vergemakkelijkt later het lezen en interpreteren van het bouwkundig rapport. En tevens kunnen uw eventuele vragen door de inspecteur ter plaatse beantwoord worden.

Renovatieobject

Wanneer er tijdens de bouwkundige keuring door de inspecteur geconstateerd wordt dat het object de hoedanigheid van “renovatieobject” bereikt heeft, wordt er eerst met de opdrachtgever overlegd. Omdat door een te groot aantal en veelal onzekere factoren er niet meer van een hersteladvies en daaraan verbonden kostenberekening gesproken kan worden. De inspecteur zal dan adviseren om een basisrapport met daarin een omschrijving van alle visueel waarneembare gebreken met een kwaliteitsbeoordeling op te laten maken. Om zo toch een globaal beeld te verkrijgen van de ernst van de bouwkundige staat van het object. Met deze rapportage kunt u beoordelen of het zinvol is om een renovatiebegroting op te laten maken door een aannemer.

Aanvragen bouwkundige keuring

U begrijpt dat het belangrijk is dat u eerst aan de verkoper/eigenaar toestemming vraagt voor de bouwkundige keuring en vooroverleg pleegt over het tijdstip van de bouwkundige keuring. Let u er op! bijvoorbeeld bij de eerste bezichtiging, of alles goed bereikbaar is voor inspectie, (ramen, deuren, sanitair, installaties ,meterkast ,kruipluik, ect.) zo niet vraag dan of de verkoper/eigenaar dit wil bewerkstelligen als u om toestemming vraagt voor de bouwkundige keuring. Vergeet bij de verkoopkeuring niet het inlichtingenformulier uit te printen. Vul daarna uw keuringsaanvraag in op onze website en als u deze goed gecontroleerd heeft verstuurd u deze door op “Verstuur aanvraag” te klikken. Wij nemen dan binnen 24 uur telefonisch contact met u op om de gegevens door te nemen en een definitieve afspraak te maken. Het werkt het beste om de aanvraag middels onze website te doen, maar als u er niet uitkomt kunt u ook bellen.


Sleutel op de deur

Vaak werken sleutel-op-de-deurbouwfirma’s samen met onderaannemers die perfect van werf naar werf kunnen doorschuiven en zo voor een snelle opvolging kunnen zorgen. Voordeel: de bouwtijd van een sleutelklaar bouwproject ligt een pak lager dan wanneer je met verschillende aannemers werkt. De weersomstandigheden spelen natuurlijk een grote rol, en afhankelijk of je voor een volledig afgewerkte en ingerichte, of enkel een winddichte woning kiest, kan de oplevering al zo’n zes tot tien maanden later gebeuren. Nadeel: een sneller verloop van het bouwproces betekent ook dat de facturen in een snel tempo zullen volgen. Villabouw Gruwez is gespecialiseerd in exclusieve villabouw waarbij elk project met grondige kennis van zaken wordt uitgevoerd.